Over het Floralia Park


Oorsprong van het Floralia park

In de jaren 60 kende Oosterhout een bloemenvereniging, genaamd "Floralia". Deze was destijds in het centrum van Oosterhout gevestigd. Later ontstond er door de woningnood in Oosterhout, de wijk Oosterheide. Er waren toen nog geen culturele voorzieningen. Enkele bewoners van de nieuwe wijk, tevens leden van de vereniging "Floralia" besloten er een onderafdeling van de vereniging te gaan stichten. Zo is het Floralia park ontstaan. Oorspronkelijk was het een stuk grond van 50 x 50 meter. Later is dat uitgebreid tot bijna 2 hectare. Het terrein werd afgerasterd en in cultuur gebracht. Eind 1970 waren er al langperken (bedden) te zien, vol geplant met Dahlia’s en Chrysanten. De liefhebbers tuinierden naar hartenlust. De gesneden boeketten bloemen werden door het thuisfront met gejuich ontvangen. 

De eerste evenementen

De vereniging werd al snel omgevormd tot een stichting. Er werden connecties gelegd met diverse bedrijven, waaronder de wegenbouw. Mede daardoor kwam er in de jaren zeventig een grote vijver. Om extra geld te werven werden er kleine evenementen georganiseerd. In samenwerking met de vliegbasis "Gilze Rijen" werd er een demonstratie met de parachutisten gehouden. Er traden bandjes op, er werden barretjes neergezet, terrassen gemaakt.  In 1973 is er in eigen beheer het clubhuis, of ontmoetingscentrum gebouwd. In 1978 adopteerden de toenmalige beheerders het oude theehuis, wat destijds plaats moest maken voor de bouw van de bussel. 

Huidige beheerder
Mark Graveleyn

De laatste wijzigingen

In 1981 werd er voor het eerst het Country Festival georganiseerd. Er werd een podium gebouwd, er kwam een loods bij en de tuin werd nog mooier gemaakt.  In januari 2018 werd het beheer overgedragen aan Prospect@Work, gevestigd in Tilburg, onder leiding van Mark Graveleijn.

Nieuw leven

Op initiatief van Mark Graveleyn werd het park nieuw leven in geblazen. Er kwamen nog meer nieuwe activiteiten voor jong en oud. Naast het zoeken naar paaseieren door vele kinderen, en het aanbieden van kwalitatieve en goedkope maaltijden kwamen er ook ideeën voor een nieuw festival in Oosterhout. Al snel kwamen er vier mensen in beeld die het festival vorm zouden geven, in samenwerking met Mark: Franca Schuller, Roel van Heel, Esther Molewijk en Misja Vermeulen. Anno 2022 zijn het de mensen Esther Molewijk, Danielle Hooft, Franca Schuller, Maurice Molewijk, Anita Bon en Michiel Veldman die met Stichting Happy Life vele mensen willen laten genieten van mooie evenementen op het Floralia Park.